Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona cietrzewia przy wsparciu WFOŚiGW

Podczas wykonywania zadań aktywnej ochrony cietrzewia korzystamy z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie     

      Nadleśnictwo Jedwabno przy współudziale finansowym WFOŚiGW w Olsztynie (wfosigw.olsztyn.pl), od wielu lat, aktywnie chroni jedną z ostatnich na Mazurach populacji cietrzewia, której ostoją jest były poligon Muszaki. Realizowane działania ochronne dotyczą głównie poprawy biotopu w ostojach cietrzewia, redukcji drapieżników nękających miejscową populację oraz wsiedleń młodych cietrzewi odchowanych półnaturalną metodą "born to be free". Tegoroczne wsparcie finansowe WFOŚiGW w Olsztynie  przeznaczono na całodobowy dozór powierzchni adaptacyjnej, gdzie na czas wsiedlania przebywało 28 młodych osobników. Cietrzewie odchowane w jednym z krajowych ośrodków hodowlanych zostały przywiezione na były poligon Muszaki wraz z matkami i umieszczone w wolierach adaptacyjnych. Matki przez cały okres wsiedlania pozostawały w zamknięciu w jednej z ażurowych wolier, natomiast młode mogły swobodnie korzystać z życia na wolności. Woliery wraz z otoczeniem są całodobowo dozorowane przez doświadczonych pracowników, którzy kontrolują powierzchnię adaptacyjną, dbają o stan wolier i ogrodzenia, doglądają i dokarmiają młode i ich matki oraz chronią młode przed drapieżnikami. Całodobowy dozór jest niezbędnym elementem procesu wsiedlania warunkującym przetrwanie młodych cietrzewi w nowym środowisku. Aktywna ochrona polegająca na dobrze zorganizowanym i długofalowym programie wsiedlania cietrzewi daje realną szansę na zachowanie jednej z nielicznych w kraju ostoi tego gatunku, której istnienie było podstawą wyznaczenia obszaru N2000 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Zadanie pn. "Ochrona cietrzewia na byłym poligonie Muszaki - dozór powierzchni adaptacyjnej" uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy dotacji nr 00603/16/11022/OP-RE/D z dnia 20.09.2016 r. 

koszt kwalifikowany zadania: 35 033,36 zł

wartość dotacji ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: 12 286,20 zł