Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż

SPRZEDAŻ DREWNA

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Odbiorcami drewna są zarówno duże firmy z branży drzewnej, papierniczej czy meblarskiej jak i mniejsze firmy drzewiarskie – tartaki, drobni producenci wyrobów drewnianych oraz nabywcy indywidualni.

Zasady sprzedaży drewna prowadzonej przez jednostki Lasów Państwowych ustalone są przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych poniższymi dokumentami:

  • Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 

Treść powyższego dokumentu oraz wszelkie aktualne informacje dotyczące sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dostępne są na stronie Portalu Leśno- Drzewnego

Zasady sprzedaży drewna opisane zostały w zakładce: DREWNO/Zasady sprzedaży.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami zawierającymi informacje o drewnie jako surowcu (DREWNO/Surowiec do wszystkiego) oraz skąd się bierze drewno (DREWNO/Skąd się bierze drewno).

 

Osoby indywidualne zainteresowane zakupem drewna w naszym Nadleśnictwie prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500:

  • z biurem Nadleśnictwa – panem Wojciechem Miścierewiczem tel. 089 621 39 75, kom. 608 388 380
  • bezpośrednio z poszczególnymi Leśnictwami (kontakt do leśnict znajduje się w zakładce: KONTAKT/Leśnictwa

Aktualne ceny detaliczne drewna (loco las – bez kosztów wywozu drewna) są dostępne w materiałach do pobrania „Cennik detaliczny drewna" - u dołu strony.

Masa drewna widniejąca na asygnacie (dokumencie potwierdzającym zakup drewna) lub fakturze wyrażona jest w metrach sześciennych. Przy sprzedaży drewna stosowego do wyliczenia rzeczywistej masy wyrażonej w metrach sześciennych  stosuje się specjalne przeliczniki z metrów przestrzennych (mp) na metry sześcienne (m3).

Dlaczego 1 mp to nie to samo co 1 m3 ?

  =  metr przestrzenny

Ułożone w stos drewno zawiera puste przestrzenie (w tym korę):
Zazwyczaj 1 mp = 0,65 mp (drewno) + 0,35 mp (puste przestrzenie), stąd 1mp = 0,65 m3 (drewna)
Wartość przeliczników uzależniona jest od gatunku i grupy sortymentowej.
Tabelę zawierającą przeliczniki dla drewna stosowego można znaleźć na stronie internetowej aplikacji e-drewno – Słowniki/Przeliczniki dla drewna stosowego

 

SPRZEDAŻ SADZONEK

Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Jedwabno prowadzona jest w szkółce "Omulew" od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Osoby zainteresowane zakupem sadzonek prosimy o kontakt z leśniczym Szkółkarzem – panem Bogdanem Skolimowskim tel. 089 625 92 17, kom. 600 292 889

 

SPRZEDAŻ NASION ORAZ USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ WYŁUSZCZARNIĘ NASION

Wyłuszczarnia Nasion przy Nadleśnictwie Jedwabno prowadzi sprzedaż nasion drzew i krzewów zarówno dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz odbiorców indywidualnych. 
Wyłuszczarnia Nasion oferuje także usługi w zakresie:

  • wyłuszczania szyszek drzew iglastych
  • wyłuszczanie, czyszczenie i przechowywanie nasion olszy
  • suszenia, czyszczenia i przechowywania nasion brzozy (bez skrzydełek)
  • suszenia, czyszczenia i przechowywania nasion buka w tem.-100C
  • suszenia, czyszczenia i przechowywania innych nasion w tem. ( -30 do –50C)
  • stratyfikacji nasion: lipy-skrócona, buka, jesionu, klonu, grabu
  • termoterapii nasion dębu.

Osoby zainteresowane ofertą Wyłuszczarni Nasion prosimy o kontakt telefoniczny z panem Zdzisławem Sztejną - tel. 089 621 37 71 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Obowiązujący cennik nasion dostępny poniżej w załącznikach.