Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

1 kwietnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651)

     1 kwietnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

     Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

     Szacowania szkody dokonuje zespół złożony z przedstawiciela organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

     Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 

Kontakty do Urzędów Gmin, gdzie należy kierować zgłoszenia szkód łowieckich:

  1. Gmina Wielbark: ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, tel.: (089) 621-81-06.
  2. Gmina Jedwabno: ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, tel. (089) 621-30-45.
  3. Urząd Miasta i Gminy Pasym: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, tel.: (089) 621-20-11.
  4. Urząd Miejski w Nidzicy: ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel: (089) 625- 07-10.
  5. Urząd Miejski w Olsztynku: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, tel.: (089) 519-54-50.
  6. Urząd Gminy w Purdzie: Purda 19, 11-030 Purda, tel.: (089) 512-22-23.
  7. Urząd gminy w Janowie: ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, tel.: (089) 626-40-25.