Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

W wyniku przeprowadzonego auytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC, zakończonego wynikiem pozytywnym, Reionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat. Od dnia 16.08 2017r. obowiązującem certyfikatem PEFC jest certyfikat o numerze CSL/1051/2017, który obowiązywać będzie do 15.08.2020r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

resources-to-get