Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring roślin i zwierząt, powierzchni HCVF

Monitoring roślin i zwierząt, powierzchni HCVF

Nadleśnictwo Jedwabno prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Ochrona strefowa rzadkich gatunków ptaków

We współpracy z Komitetem Ochrony Orłów i Regionalnym Konserwatorem Przyrody realizowana jest ochrona takich gatunków jak rybołów, bielik, orlik krzykliwy, kania rdzawa i czarna, włochatka oraz cietrzew. Dla ochrony tych gatunków wyznaczono ponad 2 600 ha stref ochronnych co stanowi prawie 9% powierzchni leśnej Nadleśnictwa Jedwabno.

Strefy ochronne:

·         Dla ochrony bielika utworzono 4 strefy

·         Dla ochrony rybołowa utworzono 4 stref

·         Dla ochrony kani rdzawej utworzono 1 strefę

·         Dla ochrony orlika krzykliwego utworzono 21 stref

·         Dla ochrony włochatki utworzono 4 strefy

·         Dla ochrony cietrzewia utworzono 5 stref

o   Oraz utworzono trzy strefy wspólne:

·         Dla ochrony rybołowa i kani czarnej utworzono 1 strefę

·         Dla ochrony kani czarnej i kani rdzawej utworzono 1 strefę

·         Dla ochrony orlika krzykliwego i kani rdzawej utworzono 1 strefę