Gekennzeichneter Inhalt

Wybrane działania z zakresu ochrony przyrody

Czynna ochrona cietrzewia w Nadleśnictwie Jedwabno

 

Od 2012 roku w Nadleśnictwie Jedwabno prowadzone są prace w ramach projektu opartego na restytucji cietrzewia. Działania mają na celu zwiększenie miejscowej subpopulacji cietrzewia pod względem ilościowym oraz wzmocnienie pod względem genetycznym. Realizacja programu opiera się na  wsiedlaniu młodych cietrzewi metodą „born to be free" na tereny byłego poligonu Muszaki (Nadleśnictwo Jedwabno), gdzie znajduje się jedna z ostatnich  ostoi tego gatunku w północno – wschodniej Polsce. W latach 2012-2015 wsiedlono 50 młodych cietrzewi w tym 38 kogutów i 12 kur. Fundusze na realizacje projektu zostały zabezpieczone z Funduszu Leśnego w wysokości 300 tys. zł rocznie. Obecnie od marca 2017 r. w życie wszedł projekt koordynowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pod nazwą "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" w projekcie uczestniczą również okoliczne Nadleśnictwa z RDPL w Olsztynie. W zakres działań w ramach projektu będzie wchodziło dalsze wsiedlanie, ograniczanie drapieżnictwa, utrzymanie biotopów, oraz monitoring telemetryczny. 

Ochrona stanowisk granicznika płucnika w Polsce północno-wschodniej

 

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przy współudziale Nadleśnictwa Jedwabno zrealizowało projekt polegający na czynnej ochronie istniejących stanowisk tego porostu na terenie Rezerwatu Przyrody Dęby Napiwodzkie. W ramach projektu dokonano inwentaryzacji stanowisk granicznika płucnika na terenie nadleśnictwa, wyznaczono i usunięto krzewy ocieniające plechy porostu oraz wykonano implantację plech na sąsiednie drzewa. 

 

Materiały do pobrania