Asset Publisher Asset Publisher

Szacunki brakarskie...

Szacunki brakarskie to jedno z ważniejszych zadań leśniczego.

Przełom zimy i wiosny to czas wykonywania przez leśników szacunków brakarskich.  W encyklopedii definiuję się to pojęcie  jako: wstępna klasyfikacja drewna drzew stojących i oszacowanie ilości przewidywanych do pozyskania sortymenów; można go wykonać metodą posztuczną, metodą powierzchni próbnych i na podstawie wyników z lat ubiegłych. 

Przy zastosowaniu metody posztucznej leśniczowie wraz z podleśniczymi dokonują pomiaru każdego drzewa na powierzchni, mierzą jego pierśnicę , wysokość oraz oceniają klasę jakości drzewa. Jest to bardzo pracochłonne zajęcie i nie należy do najprostszych zadań. Podczas szacunków leśniczowie w drzewostanach przedrębnych (przeznaczonych do zabiegów pielęgnacyjnych) także muszą ustalić , które drzewa zostają wycięte, a które pozostaną „na pniu”. Dodatkowo, muszą   wyznaczyć szlaki technologiczne (zrywkowe) , które podczas pozyskania mają na celu ochronę drzewostanu podczas wykonywanych na danym terenie prac.  Na powierzchniach zrębowych leśniczowie muszą zaplanować biogrupy tzn., pozostawione fragmenty lasu mające na celu szybsze inicjowanie i przyśpieszenie odbudowy lasu w fazie uprawy , młodnika.  

                  Takie szacunki leśniczowie przekazują do nadleśnictwa, w którym dane te są zestawiane i opracowywane oraz są podstawą do sporządzania rzeczowego i finansowego planu pozyskania drewna i sprzedaży.