Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Przez teren Nadleśnictwa Jedwabno przeprowadzony został   "Długodystansowy szlak konny im. Marion Dönhoff" prowadzący z Olsztyna do Sztynortu. Osoby pragnące skorzystać z tego szlaku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DŁUGODYSTANSOWEGO SZLAKU KONNEGO IM. MARION DÖNHOFF W NADLEŚNICTWIE JEDWABNO - do pobrania

IZBA EDUKACJI LEŚNEJ

Przy osadzie Nadleśnictwa czynna jest Izba Edukacji Leśnej, gdzie dla młodzieży, dzieci i dorosłych organizowane są lekcje przyrody z udziałem leśników. Obok budynku znajduje się miejsce na ognisko, zielona klasa i minipark drzew i krzewów leśnych.

POLANA LEŚNYCH ZABAW

Miejsce przy siedzibie nadleśnictwa, obok Izby Edukacji leśnej służące najmłodszym do zabawy i nauki. Ustawiono tu drewniane pomoce dydaktyczne i przygotowano kilka propozycji zabaw ruchowych dla dzieci.

  

    

Tuż obok, dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą fauny leśnej przygotowaliśmy ścieżkę „śladami i tropami zwierząt". Aby bardziej przybliżyć prezentowane zagadnienia,  wyposażyliśmy ją w naturalne „eksponaty" pochodzące z lasu.  

Dla odwiedzających nas gości przygotowaliśmy miejsce, w którym można zorganizować ognisko.

 

WYŁUSZCZARNIA NASION

Działająca przy Nadleśnictwie wyłuszczarnia nasion, poza swoimi podstawowymi funkcjami jakimi są wyłuszczanie, oczyszczanie, przechowywanie oraz przysposabianie do siewu nasion drzew i krzewów leśnych na potrzeby nadleśnictw z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, pełni bardzo ważna rolę w edukacji leśnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podczas zwiedzania wyłuszczarni nasion można zapoznać się z procesem wyłuszczania nasion i przygotowania ich do wysiewu oraz działaniem urządzeń i maszyn służących temu procesowi. Obok współczesnych urządzeń  zobaczyć można również, maszyny  wykorzystywane w wyłuszczarstwie w przeszłości.  Można także zobaczyć próbki nasion i szyszek różnych gatunków drzew i krzewów.

SZKÓŁKA LEŚNA "Omulew"

Szkółka drzew leśnych położona jest w okolicach miejscowości Zimna  Woda nad jeziorem Omulew. Jest to obiekt, który podobnie jak wyłuszczarnia, poza działalnością podstawową niezbędną dla leśnictwa, pełni funkcję edukacyjną stwarzająca możliwość poznania procesu rozwoju drzewek od nasionka do kilkuletniej sadzonki.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

  • Leśna ścieżka dydaktyczna „ Łajs "

  

Długość ścieżki – 3 km. Spacer edukacyjną trasą w kształcie pętli można połączyć ze zwiedzaniem rezerwatu przyrody „Jezioro Kośno", który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Początek ścieżki - miejsce postoju pojazdów w malowniczej miejscowości Łajs położonej między dwoma jeziorami Kośno i Łajs. W miejscu tym przebiegała dawniej historyczna granica między Warmią i Mazurami, gdzie dzisiaj ustawione są pamiątkowe tablice. Koniec trasy zlokalizowany jest nad brzegiem jeziora, gdzie można wypocząć podziwiając przepiękne widoki. Trasę urozmaicają śródleśne zbiorowiska wodne, takie jak: torfowiska, bagna i strumienie, na których wodę spiętrzyły bobry. W celu uatrakcyjnienia i poznania sposobów bytowania tych zwierząt wybudowano drewniany pomost. Uzupełnieniem naturalnego piękna Pojezierza Olsztyńskiego są opisy umieszczone na tablicach edukacyjnych przybliżających m.in. zagadnienia związane ze znaczeniem wody w lesie i różnorodnością siedlisk leśnych. Na początku i końcu trasy urządzono miejsca do odpoczynku.

  • Leśna ścieżka dydaktyczna „ Dłużek "

Długość ścieżki – 3,5 km. Położona jest na początku miejscowości Dłużek, ma kształt pętli przecinającej drogę krajową na trasie Jedwabno-Dłużek. Trasa rozpoczyna się w bliskiej odległości od pola biwakowego nad Jeziorem Dłużek. Zwiedzanie można rozpocząć również od strony Jedwabna, gdzie nadleśnictwo urządziło wzdłuż drogi krajowej trasę rowerową. Mniej więcej w połowie długości przecina się ona ze ścieżką dydaktyczną. Wariant wyboru trasy należy do zwiedzającego. Ścieżka przebiega ciekawym, urozmaiconym pod względem ukształtowania terenu fragmentem lasu, gdzie można zobaczyć m.in. pomnikowe daglezje, ekspozycję przekroi drewna różnych gatunków drzew leśnych, uszkodzenia drewna spowodowane przez szkodliwe owady leśne, drzewostan nasienny, paśnik dla dzików i jeleni. Wzdłuż całej trasy rozmieszczone są ławeczki, a mniej więcej w połowie znajduje się miejsce gdzie można wygodnie odpocząć. Na trasie ścieżki ustawiono 18 tablic tematycznych.

  • Leśna ścieżka dydaktyczna „ Ulesie "

Długość ścieżki – 3 km. Przebiega po terenie leśnym, a jej początek znajduje się niedaleko parkingu, przy drodze asfaltowej prowadzącej w kierunku Muszak. Ścieżka położona jest na terenie, gdzie dawniej istniała początkowo osada, a później mazurska wieś. Na trasie ustawiono 9 tematycznych tablic edukacyjnych.

TRAKT BISKUPÓW WARMIŃSKICH

  

Kilometrowy szlak pomiędzy Bałdami na Mazurach, a Butrynami na Warmii, którym niegdyś przejeżdżali nowo mianowani biskupi warmińscy, by objąć panowanie nad Warmią. Stanowi on jedynie fragment dawnego traktu prowadzącego ze stolicy Polski do stolicy Warmii – Lidzbarka Warmińskiego. Po obu stronach drogi znajdują się głazy upamiętniające biskupów warmińskich, a uroku i powagi dodają potężne, stare lipy liczące ok. 300 lat.

Corocznie w Bałdach w pierwszy weekend lipca organizowany jest „Warmiński kiermas tradycji, dialogu i zabawy". Zgodnie z panującym przez setki lat rytuałem, rozpoczyna go inscenizacja wjazdu biskupa na ziemię warmińską.

Na przedłużeniu historycznego szlaku, Nadleśnictwo Jedwabno utworzyło kilkusetmetrową ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, na której ustawiono kilka opisowych tablic.         
 

ŚCIEŻKI ROWEROWE

  • Ścieżka rowerowa na trasie Jedwabno-Dłużek

Długość ścieżki 3 km, przebiega wzdłuż drogi krajowej i przecina się ze ścieżką dydaktyczną „Dłużek", utworzona została na dawnym pasie przeciwpożarowym; dla uatrakcyjnienia i nadania jej funkcji edukacyjnych ustawiono kilka poglądowych tablic.

  • Ścieżka rowerowa w Czarnym Piecu

Długość ścieżki 7,5 km, przebiega po terenie leśnym w kierunku Jez. Gim i ma kształt pętli; rozpoczyna się na parkingu w Czarnym Piecu, gdzie ustawiono tablicę informacyjną obrazującą przebieg ścieżki.

  • Ścieżka rowerowa Jabłonka-Natać Mała-Wikno

Całkowita długość szlaku – 21 km, z tego na terenie Nadleśnictwa Jedwabno – 14 km. Utworzony w 2013 roku przez Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa. Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno zaczyna się we wsi Natać Wielka, prowadzi do Nataci Małej, wokół zatok jeziora Omulew, w kierunku jeziora Czarne i Trzcinowe i brzegiem jeziora Omulew kończy swój bieg we wsi  Jabłonka. Szlak zaprojektowany jest w formie pętli i przebiega przez cztery wsie turystyczne, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Prowadzi przez teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo i zapewnia piękne widoki. Oznaczona kolorem niebieskim. 

 

TRASY KONNE

Nadleśnictwo Jedwabno nie zapomniało o miłośnikach koni i urządziło dla nich 45 km oznakowanych tras:

- szlak konny w leśnictwie Rutka  o długości 10,2 km

- szlak konny w leśnictwie Butryny o długości 12,2 km  

- długodystansowy szlak im. Marion Donhoff przebiegający przez teren 11 nadleśnictw (całkowita długość 243 km) , z tego 23 km na terenie Nadleśnictwa Jedwabno.

 

MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

Na turystów zmotoryzowanych, miłośników zbierania grzybów i jagód  czeka aż 25 miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych przy drogach,  na terenach leśnych.

 

POLA NAMIOTOWE 

Duża ilość jezior predestynuje  tereny Nadleśnictwa Jedwabno do stwarzania miejsc wypoczynku i rekreacji nad wodą. Celowi temu służą 2 pola biwakowe nad Jeziorem Gim i Dłużek.

 

Podczas przebywania na trenach leśnych należy pamiętać, że w lesie, także na szlakach turystycznych mogą pojawić się przeszkody oraz zagrożenia powstające w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej takie jak:
- złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), wywroty (drzewa przewrócone), obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów, gałęzie złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry itp.
- pożary lasu
- zagrożenia ze strony zwierząt (ukąszenia żmii, ukąszenia przez kleszcze (pajęczaki mogące przenosić groźne wirusy i bakterie niebezpieczne dla zdrowia) itp.) 

Informację o ewentualnych zagrożeniach lub przeszkodach zaistniałych na terenach turystycznych Nadleśnictwa Jedwabno powstałe na skutek siły wyższej prosimy przekazywać dzwoniąc pod numer telefonu: 089 621 30 05 lub na adres mailowy: jedwabo@olsztyn.lasy.gov.pl
Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie proszona jest o niezwłoczne  poinformowanie Nadleśnictwa Jedwabno dzwoniąc pod numer telefonu 0 89621 30 05 lub Straży Pożarnej dzwoniąc pod numer telefonu 998 lub 112.
Odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.